Hvalsø Orienteringsklub > Ny i klubben > Find vej i Storskoven

Find vej i Storskoven

I Storskoven har vi 31 faste poster, som står permanent i skoven, og hvor nye som gamle i klubben til enhver tid kan øve sig på orientering. Posterne er en del af det landsdækkende Find vej i ... projekt - se http://www.findveji.dk/. I terrænet er posterne markeret med store røde firkantede pæle med et Find vej i ... metalskilt forsynet med postnummeret.

Her er orienteringskortet med de faste poster markeret. Idéen er, at du selv skal lave en bane ved at kombinere et antal poster i selvvalgt rækkefølge. Hvis du er ny og gerne vil prøve at løbe orienteringsløb, vil vi opfordre dig til at kontakte én fra klubben, så vi kan hjælpe dig i gang på de faste poster.

Her er et forslag til en begynder bane på 3,2 kilometer. Her er et forslag til en let bane på 2,7 kilometer. Denne bane har et enkelt stræk mellem post 4 og 5, hvor du skal ind i terrænet, men det er muligt at gøre banen længere og holde sig på stierne.