Instruktion Startliste bane Startliste klub

Resultater baner med mellemtider Resultater baner Resultater klasser

Matchresultat 1. division Matchresultat 2. division

 

 

 

Hvalsø OK indbyder til 1. & 2. divisionsmatch samt Put and Run i Bidstrup Skovene ved Hvalsø søndag 2. april 2017

 

 

 

Stævneklassifikation:

ãããã

Deltagende klubber:

1. Division:

Tisvilde Hegn OK, FIF Hillerød, Søllerød OK, Allerød OK

2. Division:

OK Roskilde, OK Sorø, Ballerup OK, Farum OK

Mødested/stævneplads:

Mødested er på stævneplads i nordenden af Bidstrup skovene.

Kantparkering efter anvisning på skovvejene i nærheden.

Markering fra fra sekundærrute 255 i Hvalsø by.

 

Parkering:

Parkering på skovvejene i nærheden af stævnepladsen.

Max 1000m at gå fra parkering til stævneplads.

Stævnekontor:

Forefindes i telt på stævnepladsen.

Løbskort:

Storskoven 1:10 000 og 1:7 500 Ækvidistance 2,5 m. Grundrevideret 2012, og revision foretaget både og 2016 og 2017.

Post definitioner:

Forefindes på løbskortet og løse ved start.

Terræn:

Høj bøgeskov, med granplantninger ind imellem. Skoven er visse steder temmelig vildtvoksende.

Skoven er i nordenden flad, men i sydenden rimeligt kuperet, med både søer og nyfremvoksede moser.

 

Klasser og baner:

 

Klasser Herrer

Klasse gruppe

Klasser Damer

Klasse gruppe

 

Vindertider

(minutter)

Bane

H20, H21, H35

H1

 

 

 

40 – 50

1

H40, H45

H2

D20, D21, D35

D1

 

40 – 50

2

H16, H50, H55

H3

D40, D45

D2

 

35 – 45

3

H60, H65

H4

D16, D50, D55

D3

 

35 – 45

4

H70

H5

D60, D65

D4

 

35 – 45

5

H14, H16B, H20B, H21B, H35B

H6 + H7

 

 

 

35 – 45

6

H12, H14B, H20C, H21C

H8

D12, D14B, D20C, D21C

D8

 

20 – 30

7

 

 

D70

D5

 

35 – 45

8

 

 

D14, D16B, D20B, D21B, D35B

D6 + D7

 

35 – 45

9

H10, H12B, Begynder

9

D10, D12B, Begynder

9

 

15 – 20

10

 

Åbne baner:

Der tilbydes Åbne baner med start fra 10:30 til 12:00

Banerne vil være de samme som til divisionsmatchen, men med start på andre minuttal.
(Reglementets tillæg 1 til §5.2 punkt 2., som kan oversættes til Put and Run med kontrolleret start.)

På den/de baner med mest pres på, kan det være en bane der varierer i forhold til divisionsbanen (Minimum en anden første post)
(Reglementets tillæg 1 til §5.2 punkt 3., som kan oversættes til ægte Put and Run, men på ikke identisk bane.)

Præmier:

Der er ikke præmier ved dette løb.

Tidtagning:

Sport Ident.

Start:

1. division

klokken 10.00

 

2.division

klokken 11.30

 

Put and run:

Fra klokken 10.30

Afstande:

Parkering til stævneplads – max 1000 m.

Stævneplads til start: 150 m.

Mål: På stævneplads.

Børnebane:

Gratis børnebane fra stævnekontoret på stævnepladsen.

Børnepasning:

Der forefindes ikke børnepasning.

Overtrækstøj:

Overtrækstøjtransporteres ikke, da start næsten er på stævneplads.

Bad og omklædning:

Der forefindes ikke bad og omklædning i nærheden af stævnepladsen.

Toilet:

Der vil være toiletvogn på stævnepladsen.

Kiosk:

En let assorteret kiosk vil være på stævnepladsen.

O-butikken

O-butikken vil være på stævnepladsen.

Resultatformidling:

Løbende på stævneplads og senere på nettet.

Tilmelding og eftertilmelding:

Via O-service senest fredag 24. marts kl. 24.00 for klub-administrator.

Husk at angive gruppe og normal løbsklasse samt evt. SI-briknummer.

Tilmeldte uden briknummer tildeles brik (med brikleje)

Løbere på Åbne Baner kan forhåndstilmelde sig og dermed sikre sig et fortrykt kort på ønsket bane. Man kan ikke eftertilmeldes til divisionsmatchen, men man kan købe en åben bane på dagen, så længe kort haves.

Startafgift:

D/H -20: 55 kr., D/H21-: 90 kr. Lejebrik plus 15 kr.

Åbne baner på dagen:

D/H -20: 55 kr., D/H21-: 90 kr. Lejebrik plus 15 kr.

Betaling:

Reg. Nr. 9011 konto 4580368072 (Spar Nord)

Kassereren Hvalsø Orienteringsklub.

Jernbanevej 35

4330 Hvalsø

Stævneorganisation:

Stævneleder: Flemming Hjorth Jensen – Hvalsø OK

22 65 91 47  f.hjorthen@gmail.com

Banelægger: Preben Mortensen – Hvalsø OK

Stævnekontrollant: Claus Skovsø – Hvalsø OK

Banekontrollant: Jette Karlsen – Hvalsø OK

Jury formand: Mogens Hansen OK Skærmen